lnjl.net
当前位置:首页 >> 小数乘法简算练习题四年级 >>

小数乘法简算练习题四年级

2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9 7.28×99+7.28 4.3×50×0.2 64-2.64×0.5 26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28 3.94+34.3×0.2 1.2×(9.6÷2.4)÷4.8 8.9×1.1×4.7 2.7×5.4×3.9 3.6×9.85-5.46 8.05×3.4+7.6 6.58×4.5×0.9 2.8×0.5+1.58 32+...

.5×0.07 = 6.3÷0.09 = 2.5×3.6 = 19.8÷3.3 = 5÷0.25 = 0.76÷0.4 = 2.36×0.22 = 2.8×4.58 = 3.57÷4.2 = 82.8÷ 36 = 45×2.46 = 3.6÷0.24 = 382.5÷45 = 6.4×5.48 = 13.42×4.73 = 9.65×8.12 = 7.23×1.2 = 6.3×12 = 2.14×8.3 = 4.9×1.12 = 21.98×2.31...

3.5*7.55 3.98*0.12 99.999*1.4 5.16*8.99 1.01*3.11 8.8*22.98 36.4*2.1 32.1*6.57 5.78*7.4 37.6*2.6 67.21*6.64 1.1*0 65.37*77.88 3.14×3 3.5*7.55 3.98*0.12 99.999*1.4 5.16*8.99 1.01*3.11 8.8*22.98 36.4*2.1 32.1*6.57 5.78*7.4 37.6*2...

5.3×6.3+2.3= 4.4×7.3+5.3= 4×8.8+1.5= 4.1×0.8-0.2= 9.9×1.4+0.6= 6.4×2.4+3.6= 12.48-4×9.7= 9.8×1.3-0.3= 4.8×9.1-0.5= 4.2×1.8-0.1= 5.59-3×4.3= 3.053-0.1×5.3= 9.4×8.4+5.8= 6.908-1.3×1.6= 13.596-9.1×5.6= 11.259-2.1×7.9= 7.3+3.8×2.3=...

就不告诉你

太多了

(1)、26×4-25÷(125÷25)=99(2)、13+7×2-8=19(3)、24×5-6=114(4)、(37-9)÷7=4(5)、26×4=104(6)、63-7+8÷4=58(7)16×2÷4+3=11(8)91+9×100=991(9)41×7÷2=143.5(10)88-12+12×2=100(11)78×50-1440÷12=3780(12)3856÷16+85×...

这样的题目有很多,举例如下: 5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5.54×2.44 1.666×6.1

题呢

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lnjl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com