lnjl.net
当前位置:首页 >> 小数乘法简算练习题四年级 >>

小数乘法简算练习题四年级

2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9 7.28×99+7.28 4.3×50×0.2 64-2.64×0.5 26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28 3.94+34.3×0.2 1.2×(9.6÷2.4)÷4.8 8.9×1.1×4.7 2.7×5.4×3.9 3.6×9.85-5.46 8.05×3.4+7.6 6.58×4.5×0.9 2.8×0.5+1.58 32+...

5.3×6.3+2.3= 4.4×7.3+5.3= 4×8.8+1.5= 4.1×0.8-0.2= 9.9×1.4+0.6= 6.4×2.4+3.6= 12.48-4×9.7= 9.8×1.3-0.3= 4.8×9.1-0.5= 4.2×1.8-0.1= 5.59-3×4.3= 3.053-0.1×5.3= 9.4×8.4+5.8= 6.908-1.3×1.6= 13.596-9.1×5.6= 11.259-2.1×7.9= 7.3+3.8×2.3=...

就不告诉你

这样的题目有很多,举例如下: 5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5.54×2.44 1.666×6.1

(1)、26×4-25÷(125÷25)=99(2)、13+7×2-8=19(3)、24×5-6=114(4)、(37-9)÷7=4(5)、26×4=104(6)、63-7+8÷4=58(7)16×2÷4+3=11(8)91+9×100=991(9)41×7÷2=143.5(10)88-12+12×2=100(11)78×50-1440÷12=3780(12)3856÷16+85×...

题呢

0.8×25= 0×4.23= 0.57×0.4= 2.4×0.2= 0.02×500= 2.8×10= 8.29×100= 2.5×0.4= 4.87×0.7= 8.07×1000= 4.2×3= 0.24×1= 2.4×0.2= 0.01×12= 2×1.2= 24×0.02= 0.4×0.12= 0.8×25= 0×4.23= 0.5×0.43= 2.4×0.2= 0.02×500= 2.8×10= ...

1.5×4= 2.5×4= 0.13× 4= 5.4÷10= 0.18×0.3= 4.2×1000= 0.45÷0.15= 3.6÷0.1= 8.5×100= 8.5÷ 1.7= 3.2÷100= 1.2÷0.3 = 0.49÷7= 0 .04×25= 0.096÷0.03= 84÷4.2= 1000×0.756= 0.5×100= 0÷0.25= 1÷0.01= 1.25×8= 3.8×2= 7.2÷0.9= 1.6×0.2= 9.3÷0.3= 4...

5.3×6.3+2.3= 4.4×7.3+5.3= 4×8.8+1.5= 4.1×0.8-0.2= 9.9×1.4+0.6= 6.4×2.4+3.6= 12.48-4×9.7= 9.8×1.3-0.3= 4.8×9.1-0.5= 2.9+0.6×7.5= 4.2×1.8-0.1= 8.6×6.5+6.4= 5.59-3×4.3= 0.2×5.6+2.5= 3.053-0.1×5.3= 9.4×8.4+5.8= 0.5×4.6+7.1= 6.908-1...

自己出是最好的,很快的

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lnjl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com