lnjl.net
当前位置:首页 >> 小数加减乘法练习题 >>

小数加减乘法练习题

(1)39-5.2×7.4; (2)80.72+2.6×4.3; (3)21.5×0.4×6.8; (4)7.06×(5.1-2.7); (5)0.89×60-14.2; (6)(0.028+0.062)×1.01.

(31.8+3.2×4) ÷ 5 31.5×4÷(6+3) 0.64×25×7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 36.25÷4.25×9.9 5180-705×6 24÷2.4-2.5×0.8 (4121+2389)÷7 671×15-974 469×12+1492 19.4×6.1×2.3 5.67×0.2-0.62 18.1×0.92+3.93 0.4×0.7×0.25 0.78+5.436+1 4. 8× 5÷4+1÷4 9. 9x5÷...

30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24×3.5 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 28-(3.4+1.25×2.4) 2.55×7.1+2.45×7.1 777×9+1111×3 0.8×〔15.5-(3.21+5.79)〕 (31.8+3.2×4)÷5 31.5×4÷(6+3) 0.64×25×7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 194-64.8÷...

5.6÷7= 0.8 27÷0.01= 2700 1.25×4=5 0.54÷0.09=6 5.2×0= 0 1.12×100=112 8.7÷0.29= 30 0.04×25= 1 1.25×0.8= 2 8.5÷5=1.7 7÷0.5=14 1÷4=0.25 6.3×101= 636.3 1.8÷0.9=2 0.9×6= 5.4 0.1×0.01= 0.001 28.6÷1000=0.0286 1.4×0.2= 0.28 5÷2.5= 2 4.2...

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5= 3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3...

到 www.xiaoxue.cn上去做!

375+219+381+225 5001-247-1021-232 (181+2564)+2719 378+44+114+242+222 276+228+353+219 (375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999

(1)39-5.2×7.4; (2)80.72+2.6×4.3; (3)21.5×0.4×6.8; (4)7.06×(5.1-2.7); (5)0.89×60-14.2; (6)(0.028+0.062)×1.01.

8×0.4×12.5×2.5 125×(8+0.8+0.08) 3.35×6.4×2+6.7×3.6 18.7-3.375-6.625 25×1.25×32 1.28+9.8+7.72+10.2 12 ×1951 +12×2049 0.64×25×7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 194-64.8÷1.8×0.9 36.72÷4.25×9.9 24÷2.4-2.5×0.8 1.25×17.6+36.1÷0.8+2.63×12....

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lnjl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com