lnjl.net
当前位置:首页 >> 小数加减乘法练习题 >>

小数加减乘法练习题

小数加减乘除及简便计算习题 一、课堂练习 3.56+4.54+6.44+5.46 5.03-0.25-1.75 4.86+5.24-1.86 8.13+(1.87-0.5) 23.7-1.6-3.7-8.4 87.4-(21.25+17.4) -8.75 14.6-9.9 1.9+1.99+1.999 19.43-(6.72+1.43) 2.69-1.35+3.31-...

11-8= 11-2= 4+7= 4+8= 13-8= 15-8= 9+8= 13-6= 7+8= 14-6= 8+6= 14-8= 5+7= 16-9= 12-5= 5+6= 14-7= 11-3= 8+7= 6+9= 15-7= 12-3= 5+8= 9+9= 13-5= 12-8= 9+5= 7+9= 16-8= 9+3= 7+7= 7+6= 13-9= 8+8= 17-9=

到 www.xiaoxue.cn上去做!

(1)加法:小数点对齐,然后各个位相加(相减相同)主意小数点一定对齐(2)乘:无视小数点,当成整数正常乘,然后数两个数小数点一共几位,从结果从后往前就数多少位,点上点(4)除:同无视小数点正常除,但注意0不要省略,然后数被除数有几...

30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24×3.5 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 28-(3.4+1.25×2.4) 2.55×7.1+2.45×7.1 777×9+1111×3 0.8×〔15.5-(3.21+5.79)〕 (31.8+3.2×4)÷5 31.5×4÷(6+3) 0.64×25×7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 194-64.8÷...

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5= 3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3...

买书去

嗯嗯,。,,,。

卧槽= =人家问这个问题你说自己想,那你还不如不回答,浪费了大家的时间!

25×32×125 27×25-23×25 8.6×7.3+2.6×8.6+0.86 8×4×1.25 5.9-5.9×3.3-2.6×5.9 25×160÷8÷125 2.5×2.4×2.3 1.55×5.11+5.11×8.55-0.511 5.9×3.2+3.2×1.5+7.4×6.8 88×125-2.5×400 0.25÷8×4÷0.125 9.77÷(9.77×0.55×2-0.977) 25×88×16×125 9.99+(569...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lnjl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com