lnjl.net
当前位置:首页 >> 小数加减乘法练习题 >>

小数加减乘法练习题

1、口算。 2.2+5= 23.6÷10= 10÷4= 3÷6= 0.36÷3= 15.2-3= 10-9.78= 25×4= 5.7+13= 6.6÷33= 0.05×40= 8.4÷2= 0.05×40= 40÷50= 125×8= 2、填空。 (1)下面各题的商哪些是小于1的在( )里面“√” 3.6÷2 ( ) 15.87÷20( ) 7.98÷8( ) 15÷30 ( )...

5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.002 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×61 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9 2.5×0.88 5.555×...

30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24×3.5 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 28-(3.4+1.25×2.4) 2.55×7.1+2.45×7.1 777×9+1111×3 0.8×〔15.5-(3.21+5.79)〕 (31.8+3.2×4)÷5 31.5×4÷(6+3) 0.64×25×7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 194-64.8÷...

5.6÷7= 0.8 27÷0.01= 2700 1.25×4=5 0.54÷0.09=6 5.2×0= 0 1.12×100=112 8.7÷0.29= 30 0.04×25= 1 1.25×0.8= 2 8.5÷5=1.7 7÷0.5=14 1÷4=0.25 6.3×101= 636.3 1.8÷0.9=2 0.9×6= 5.4 0.1×0.01= 0.001 28.6÷1000=0.0286 1.4×0.2= 0.28 5÷2.5= 2 4.2...

(1)39-5.2×7.4; (2)80.72+2.6×4.3; (3)21.5×0.4×6.8; (4)7.06×(5.1-2.7); (5)0.89×60-14.2; (6)(0.028+0.062)×1.01.

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5= 3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3...

(1)39-5.2×7.4; (2)80.72+2.6×4.3; (3)21.5×0.4×6.8; (4)7.06×(5.1-2.7); (5)0.89×60-14.2; (6)(0.028+0.062)×1.01.

0.8×0.125= 3.5×0.2= 24÷0.25= 1.6÷0.25= 1.2×0.8= 1.2÷0.8= 100÷2.5=3.24+1.76=1-0.98= 1-0.001= 7.2×1.25= 12×0.5=  5×1.8= 6.5÷0.13= 48×0.25= 19.9×2.5= 3.9×4= 6.30÷7= 0.8×0.7= 48÷0.6= 2.5×16=  0.9×0.6= 2.5×4= 1-0.74= ...

手把手的教啊,就用最简单的方式,对小孩子要有耐心,不要急,一般没有速成的方法的。

3.56+4.54+6.44+5.46 5.03-0.25-1.75 4.86+5.24-1.86 8.13+(1.87-0.5) 23.7-1.6-3.7-8.4 87.4-(21.25+17.4) -8.75 14.6-9.9 1.9+1.99+1.999 19.43-(6.72+1.43) 2.69-1.35+3.31-2.65 17.28-3.86-6.14+2.72 5.25+3.76...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lnjl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com