lnjl.net
当前位置:首页 >> 60道 计算题 >>

60道 计算题

竖式计算题给你举几个例子: 110 − 59 = 51 123 − 45 = 78 111 − 35 = 76 100 − 89 = 11 45 − 29 = 16 竖式请见图: 1210 ÷ 11 = 110 625 ÷ 25 = 25 28.63 − 0.04 = 28.59 104.5 + 18.85 = 123.35 5.235 &#...

小学三年级上学期数学计算题训练 一、口算。(48×0.33=16+20×0.5=26分) 50×2= 400×6= 22×3= 57÷9= 460-80= 23×4= 57×0= 41×3= 8000×5= 5050÷5= 240÷8= 230-40= 240×2= 0÷90= 130×4= 9300÷3= 1008×5= 28÷4= 0+8= 3×0= ...

一、计算下面各题,能算便的就简便。 0.8×32.5×12.5 7.6×9.9×0.01 8.32×0.58-0.32×0.58 1.25÷5+0.25×20 10.69-2.5×2.4 0.3×2.5×0.04 8.4×57+8.4×42+8.4 13÷0.65÷2 7.2×10.1-7.2 1.2×2.5+2.8×2.5 32×0.65+3.2×3.5

175-75÷25 68+35×13 725-(125+237) (114+166)÷35 432÷(9×8) 189-60+40 三、简便计算。 216+305 25×32 47+236+64 6×(15×9) 402+359 43+78+122+257 25×(26×4) 25×44 354+(229+46) (1)9.26-4.38-2.62 (2)9.26-(4.3...

一、脱式计算(能简便的要简便)1) 12.53-1.35×2+7.32) 7.12×0.81+7.12×1.193) 0.15+(3.74-1.8)÷0.44) 18.6×[0.1÷(8.1-8.09)]5) 1/5+4/5×1/9÷4/96) 2/15÷(19/21+3/7)×207) (2/5-3/4×8/15)÷5/28) 9×[1-(2/5+9/20)]9) X/3.5=...

1. 一个果园里栽了125棵苹果树,梨树的棵数比苹果树的4倍少20棵。这个果园一共栽了多少棵树? 2. 一段路长324米,已经修了240米,剩下的计划4小时修完。平均每小时修多少米? 3. 红光印刷厂装订一批日记本,前三天共装订了960本,后16天平均...

五、计算题 1.学校教学楼房共五层,测得底层水龙头处水的压强是5×105Pa,那么,比它高10m的四 楼水龙头处水的压强是多少?(g=10N/kg) . (1.5分) (1.5分) 2.汪洋同学所在的学习小组模拟马德堡半球实验,用铜球直径为30cm,设将球内空气...

1.3/7 × 49/9 - 4/3 2.8/9 × 15/36 + 1/27 3.12× 5/6 – 2/9 ×3 4.8× 5/4 + 1/4 5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9.9 × 5/6 + 5/6 10.3/4 × 8/9 - 1/3 11.7 × 5/49 + 3/14 12.6 ×( 1...

1.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4.6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5.8 × 4/5 + 8 × 11/5 =8x(4/5+11/5) =8x3 =24...

简操作如下: 45.55 6.82 15.55 34.52-17.87-12.23 27.38-5.34 +2.62-4.66 6.43(1.4-0.57)23.75-8.64-3.46 21.63(8.5 9 63 ) 17.83-9.5-7.83-0.5 5.38 +88.2-2.38 +1.8 7.5-2.45 +7.5 +2.45 0.9 +0.99 +0.999 5.09(0.09 +1.23)9.36(4.36 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lnjl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com